sūkurys

sūkurys
sūkurỹs sm. (3b) Jn, K, LsB449, Rtr, , NdŽ, FrnW, Pžrl; LL279, , sukurỹs (3b) Rtr, NdŽ; L, , sūkuris Vr 1. N, Jn, Tlž, Rg, Grš, Skr, Slnt, Pkr, Krč smarkus vandens, vėjo ar jo pagautų daiktų sukimasis ratu: Kur vanduo upyje sukas, vadinas sūkurỹs J. Toks vandens sūkurỹs paėmė ir panešė Pgg. Nuejo nusimaudyt į Nemuną, papuolė į sū̃kurį – i pagrabas Erž. Ai, ai, kas dedasi – sūkuriaĩs eina sniegai! Mtl. Užkliudęs kerplėšas, upeliukas sūkuriu ūžia sp. Kad matai vėjo sūkurį, tai Belzibubas eina pietų LTR(Žgč). Pakilo sniego sūkurỹs 156. Viesulas susukė smėlio sūkurį Ob. Staigus vėjo gūsis čežėdamas nuritina smulkių geltonų lapų sūkurį V.Myk-Put. Dulkių sūkurỹs KII204. Oro sūkurys GTŽ. Sūkurys kai stvėrė, tai vieną kupetą už upės pernešė ir pastatė Tvr. 2. Prk smarkiai judančių žmonių telkinys (ppr. ratu): Mane pagavo žmonių sūkurys ir ėmė nešt Mrj. Margas sūkurys – šokėjų ratas – įtraukė jį į save kaip verdenė J.Avyž. O mergaitė kaip lengvas vėjelis skraidė šokio linksmam sūkury E.Miež. 3. NdŽ, Kpč prk. koks nors smarkus, audringas reiškinys ar vyksmas: Užtrukau, pagautas nepaprastų įvykių sūkurio LzP. Skrudžas atsidūrė pačiame didžiojo miesto triukšme ir darbo sūkuryje J.Jabl. Per didelį vargą patekęs į gimnaziją, beveik iš karto pakliuvau į naujų minčių ir idėjų sūkurį A.Vencl. Sieloje kyla jausmų sūkurys . Tiesiog nekantos sūkurys sukeliamas Vd.neramumai, suirutė: Po karo buvo baisus sūkurỹs Dkš. Sūkurỹs įsisuko į jų šeimą (pairo sugyvenimas, sutarimas) Zp. 4. Sch161, 146, , Grdm, Erž, Smln plaukų verpetas: Paantausiais, pakaušy, ant viršugalvio tai daug kam būna sūkurių̃ Nm. Pasitaiko žmonių su dviem sūkuriais Vrb. 5. ko nors išsidėstymas į centrą sueinančių linijų apskritimu: Iš didžiojo piršto sūkuriuko spėdavo, kiek vaikų turėsi Nmk. Tokį medį gražiai nenuobliuosi vieni sūkuriaĩ Grš. O čia šitai tos katpėdelės to[je] pusė[je], tie sūkurẽliai (apskriti audimo rašto elementai) Trk. 6. gausus susibūrimas, susitelkimas: Apie Vilnių pats lenkų sūkurỹs Vl. | Vidurė[je] buvo toks sūkurỹs (tankūs krūmai) kalne, girnas įtaisė [1914 m.] Vn. 7. Lex56, B821 žr. sukutis 1.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sūkurys — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Oro sukimasis atmosferoje aplink tam tikrą vertikalią ašį (pvz., ciklonas, viesulas, dulkių sūkurys). atitikmenys: angl. eddy; whirlwater; whirlwind vok. Strudel, m; Wirbel, m; Wirbelwasser,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • sūkurys — sūkurỹs dkt. Mėgstu vėjo šokdi̇̀namus geltónų rudeni̇̀nių lãpų sū̃kurius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sūkurys — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. eddy; vortex; whirl vok. Wirbel, m rus. вихрь, m pranc. tourbillon, m …   Fizikos terminų žodynas

  • sūkurys — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Dulkių, vandens ar ko nors verpetas. atitikmenys: angl. eddy; vortex; whirl vok. Wirbel, m rus. вихрь, m pranc. tourbillon, m …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • pradinis sūkurys — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. cast off vortex; initial vortex; original vortex; starting vortex vok. Anfahrwirbel, m rus. начальный вихрь, m; разгонный вихрь, m pranc. tourbillon initial, m; vortex initial, m …   Fizikos terminų žodynas

  • ašinis sūkurys — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. axial eddy; axial whirl vok. Axialwirbel, m rus. осевой вихрь, m pranc. tourbillon axial, m …   Fizikos terminų žodynas

  • skysčio sūkurys — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. eddy of fluid; fluid whirl; swirl vok. Fließwirbel, m rus. вихрь в жидкости, m pranc. tourbillon du fluide, m …   Fizikos terminų žodynas

  • apskritasis sūkurys — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. circular vortex; circular whirl vok. Kreiswirbel, m; zirkularer Wirbel, m rus. круговой вихрь, m; циркулярный вихрь, m pranc. tourbillon circulaire, m …   Fizikos terminų žodynas

  • potencialinis sūkurys — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. irrotational vortex; potential vortex vok. Potentialwirbel, m rus. потенциальный вихрь, m pranc. tourbillon potentiel, m …   Fizikos terminų žodynas

  • smaigalinis sūkurys — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. marginal vortex; tip eddy; tip vortex; trailing vortex vok. Randwirbel, m; Wirbelzopf, m rus. концевой вихрь, m; сбегающий вихрь, m pranc. tourbillon au bord de fuite, m; tourbillon d’extrémité, m …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”